Blog over bedrijfsfinanciënBlog over bedrijfsfinanciën


Over ons

Blog over bedrijfsfinanciën

Hallo, mijn naam is Tayfun. Welkom op mijn blog. Ik werk in de consulting voor bedrijven met problemen of bedrijven die advies nodig hebben. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en voel me helemaal thuis in het bedrijfsleven. Zelf heb ik ook een eigen bedrijf opgezet. Sinds het internet steeds belangrijker wordt voor bedrijven, leek mij een blog onderhouden een goed idee om inkijk in deze wereld te krijgen. Met mijn blog over bedrijfsfinancien hoop ik tevens ook mensen te kunnen helpen met hun financien. Ik schrijf voornamelijk over mijn persoonlijke ervaringen als consulent en mijn werk in de financiën. Groet, Tayfun.

Recente artikelen

Incassobureau
4 maart 2019

Incassobureau Incassobureau bij openstaande schuld

De salarisadministratie
2 maart 2018

Voor een ondernemer zijn de werknemers het belangr

Bedrijfsadministratie: salarisadministratie
13 oktober 2017

De tijden van een bruin papieren loonzakje en bijb

Archief

Incassobureau

Incassobureau

Incassobureau bij openstaande schulden

Wanneer je openstaande schulden hebt en je schuldeiser je al verschillende keren op diverse manieren heeft proberen aan te zetten om deze te betalen zonder resultaat, kan hij die opdracht doorgeven aan een incassobureau. Deze zal dan met jou contact opnemen om alsnog het verschuldigde bedrag te innen. Zij kunnen dit schriftelijk of mondeling doen.

Wat mag wel en niet?

In principe mag iedereen een incassobureau oprichten, hier zijn geen specifieke vereisten of opleidingen voor voorzien door de wetgever. Dergelijke bureaus zijn bijgevolg beperkter in bevoegdheden dan een deurwaarder en mogen zich bovendien niet als dusdanig voordoen of die indruk wekken door hun werkwijze. Zo kan een deurwaarder een dagvaarding opstellen, een incassobureau kan en mag dit niet. Echter zijn er diverse bureaus die op deze manier extra druk proberen te zetten bij de schuldenaar om hen op deze manier te overhalen het openstaande bedrag te betalen.

Een vordering kan je betwisten als je er vragen rond hebt of meent dat deze onterecht is, in dat geval mag het bureau niet verdergaan met de invordering.

In principe komt het erop neer dat een dergelijk bureau mag proberen je te overhalen om je openstaande schuld te betalen maar dat zij geen rechterlijke macht hebben om je hiertoe te verplichten, iets wat een deurwaarder wel heeft. Zo kan een deurwaarder onder meer beslag laten leggen op je loon of je bezittingen teneinde de schuld te vereffenen.

Ook een incassobureau zal net als een deurwaarder kosten in rekening brengen voor hun prestaties. Hou hier rekening mee want bij uitstellen van betalen kunnen deze bijzonder hoog oplopen en zelfs hoger worden dan de oorspronkelijke schuld. Onze raad is ofwel onmiddellijk betalen, ofwel schriftelijk een afbetalingsplan overeenkomen, ofwel de schuld betwisten. Het gewoon op zijn beloop laten en niet reageren zal je niets opbrengen en alleen maar meer geld gaan kosten.

Wat te doen bij twijfel

Krijg je een incassobureau aan de deur of krijg je aanmaningen ervan en je twijfelt aan de echtheid? Bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen kan je nagaan of het betreffende bureau aangesloten is en kan je in dit geval hier je grieven kwijt. Echter is er geen verplichting tot aansluiting. In geval je zeker bent van je stuk en overtuigd bent dat de invordering niet correct is, doe je er goed aan deze te betwisten en niet over te gaan tot betalen. Doe dit echter enkel als je over voldoende bewijslast beschikt. De zaak zal in dit geval immers door een rechtbank beslecht worden en kan je geld kosten als blijkt dat de schuld wel degelijk correct is.