Blog over bedrijfsfinanciënBlog over bedrijfsfinanciën


Over ons

Blog over bedrijfsfinanciën

Hallo, mijn naam is Tayfun. Welkom op mijn blog. Ik werk in de consulting voor bedrijven met problemen of bedrijven die advies nodig hebben. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en voel me helemaal thuis in het bedrijfsleven. Zelf heb ik ook een eigen bedrijf opgezet. Sinds het internet steeds belangrijker wordt voor bedrijven, leek mij een blog onderhouden een goed idee om inkijk in deze wereld te krijgen. Met mijn blog over bedrijfsfinancien hoop ik tevens ook mensen te kunnen helpen met hun financien. Ik schrijf voornamelijk over mijn persoonlijke ervaringen als consulent en mijn werk in de financiën. Groet, Tayfun.

Recente artikelen

Incassobureau
4 maart 2019

Incassobureau Incassobureau bij openstaande schuld

De salarisadministratie
2 maart 2018

Voor een ondernemer zijn de werknemers het belangr

Bedrijfsadministratie: salarisadministratie
13 oktober 2017

De tijden van een bruin papieren loonzakje en bijb

Archief

De salarisadministratie

Voor een ondernemer zijn de werknemers het belangrijkste onderdeel van zijn bedrijf. Hij is afhankelijk van de loyaliteit van de werknemers en als hij werknemers aanneemt met een bepaald opleidingsniveau dan mag hij verwachten dat betreffende werknemer ook op dat niveau zijn werkzaamheden uitvoert. Daar tegenover staat natuurlijk ook iets. De ondernemer dient een deugdelijk, bij de functie passend maandelijks salaris uit te betalen. Het is ook van het grootste belang dat een werknemer zijn salaris op een vast moment, vaak aan het begin of het eind van de maand, uitbetaald krijgt. Een ondernemer die zijn werknemers juist en op tijd betaald, kan rekenen op trouwe werknemers. Het hele proces rondom de salaris uitbetaling wordt uitgevoerd door de salarisadministratie. 


Wel of geen salarisadministratie?

Het is vooral een vraag van de kleine ondernemer, maar ook grote ondernemingen, maken dikwijls een afweging of zij zelf een salarisadministratie moeten voeren, of dat zij de salarisadministratie moeten uitbesteden. Er zijn namelijk veel salarisverwerkingsbedrijven, maar ook accountantskantoren en administratiekantoren die de salarisadministratie kunnen uitvoeren voor de ondernemer. Er zijn daarom enkele afwegingen die de ondernemer moet maken: is het goedkoper als hij het zelf doet? Als de ondernemer weinig verstand heeft van salariszaken, dan dient hij veel tijd te besteden aan het kennis opdoen. Dit kost erg veel tijd en dus ook geld. Ook is er een kans dat de ondernemer fouten maakt, wat hem duur kan komen te staan door extra heffingen of boetes. Het is dan ook vaak, dat als een ondernemer de salarisadministratie zelf wil doen, hij een salarisadministrateur in dienst neemt. Vooral voor een kleiner bedrijf heeft hij geen hele salarisafdeling nodig. 


Het werk van de salarisadministratie

Het belangrijkste onderdeel van de salarisadministratie zijn de maandelijkse berekeningen van het salaris. Op basis van de wettelijke vereisten dient de salarisadministrateur een bruto-netto berekening te maken. Hiervoor is het van uitermate belang dat hij voortdurend op de hoogte is van alle wettelijke veranderingen die er plaats vinden. In de meeste gevallen zal de berekening geautomatiseerd plaatsvinden, omdat er erg goede softwarepakketten te koop zijn die veel werk uit handen nemen. Toch zal hij na uitdraai van de salarisstroken, deze nog moeten controleren, immers wat hij invoert in het systeem komt er ook uit. Alle wijzigingen van een werknemer dienen ook nauwgezet in het systeem gezet te worden. Ook komen alle eventuele beslagleggingen naar de salarisadministrateur, die ervoor zorgt dat de deurwaarder maandelijks een deel van het salaris van de werknemer ontvangt. Een ander belangrijk onderdeel van de salarisadministratie is het informeren van de werknemer, die vragen heeft. Salarisstroken blijven altijd moeilijk te lezen, dus de afdeling kan altijd veel vragen hierover verwachten.

Tip: wie overweegt de salarisadministratie uit te besteden doet er goed aan eens bij Visser & Van Eck Administrateurs Belastingadviseurs B.V. te kijken voor deskundige maar bovenal zorgvuldige accountants.